Inkaa11

2 teksty – auto­rem jest In­kaa11.

Bo nie ważne co ci w oko wpad­nie. Lecz to co w ser­cu po­zos­ta­nie na dnie.... Dlacze­go przy­jaźń złotem jak mil­cze­nie zbo­lałej duszy przy­nosi wytchnienie..... 

myśl
zebrała 3 fiszki • 8 lutego 2014, 14:13

Jeżeli między ser­cem a ro­zumem tak trud­no o de­cyz­je to może le­piej być tyl­ko al­bo... iż pta­kiem główka ta­ka ma­leńka a skrzydła ta­kie sze­rokie i trze­począ pod sa­mym fir­ma­men­tem dokąd kro­kiem przy­ziem­nym człowiek doczłapać sę nie może.... 

myśl
zebrała 2 fiszki • 30 stycznia 2014, 19:48
Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Inkaa11

Użytkownicy
H I J
Pokaż
Kalendarz
Aktywność